Patrone van resounansie van verskillende frekwensies