Wanneer tegnici blameer word vir probleme buite hul beheer

Dis ‘n kombinasie van ‘n reënerige dag, ‘n wanpersepsie oor wat binne beheer en nie binne beheer is nie, asook ‘n onrealistiese verwagting. Kortom: wat de voos kan ek doen as ‘n konneksie in ‘n koperdraad (so lank, dit strek van Pretoria na Duitsland) vir ‘n oomblik verbreek word en ek blameer word daarvoor?

Ek het op ‘n stadium gedink die kuns lê daarin om ‘n kliënt se verwagting te kan bestuur, maar as die kliënt clueless is en aanhou hamer op dit wat hy dink fout is, wat dan?

Hierdie is ‘n bron van frustrasie, omdat 1) die kliënt is ongelukkig en 2) ek kan niks daaromtrent doen nie.

Moet ons dit maar aanvaar as die stand van sake in Suid-Afrika as dit kom by die internet? Hoe moet mens ‘n “goeie” (volgens die kliënt se standaarde) diens lewer?

Ek gaan die risiko’s probeer verminder: 1) maak die draad korter; 2) kry iemand om die draad te bestuur (eintlik net iemand wat ek op my beurt kan uittrap) en 3) hoop vir die beste.

Wat ‘n hopelose situasie. Dit, terwyl die oplossing eerder dalk lê by ‘n mens se gesindheid wanneer jy gekonfronteer word met ‘˜n probleem! Gaan jy a) uitfreek en jou speelgoed gooi, of b) die probleem analiseer en ‘n voorstel maak? Indien b) bestaan die moontlikheid steeds dat die klipkoppe dit nie gaan verstaan nie!