Groot ore in die jare voor radar

In die jare voor radar, het mense probeer hoor wat aan die kom is.