Categories
Algemeen

Wie is jy en wat maak jy?

So dikwels wanneer ‘n mens iemand ontmoet is die eerste vraag “Wat doen jy vir ‘n lewe?”. Deesdae is daar ‘n groot bohaai oor balans in die lewe: moenie te hard werk nie – kry ‘n stokperdjie; eet gesond en oefen so af en toe, etc.

In hoe ‘n mate bepaal dit wat jy doen wie jy is? As ‘n mens passievol is oor sy werk en homself daarin uitleef dan is dit ook mos ‘n definisie van persoonlikheid, ‘n vergestalting van lewensuitkyk en belewing!

Dit is veral waar vir dié in regterbrein-gedrewe beroepe soos ontwerpers, kunstenaars, skrywers en sangers; dié wat let op die klein details soos die vorm van wolke, die tekstuur van ‘n teerpad, ‘n dorp se liggies of die stand van die maan. Dit is juis hierdie dinge wat dien as inspirasie om skeppend te werk te gaan. Hulle handhaaf die beginsel van beleef soveel dinge moontlik; kom uit jou hokkie uit; leef jouself in ander se situasie in; verstaan waarop ander reageer; wat prikkel ander se belangstelling; nuuskierigheid vir alles en almal om jouself ook beter te verstaan.

Kreatiwiteit is eerder ‘n ingesteldheid as ‘n gawe – dit kan aangeleer en moet ge-oefen word! Maak jou oë oop en beleef elke kleur, skepsel en sonsondergang!

Categories
Design Tegnologie

How to Write a Better Weblog

Read an article from A-List-Apart about writing a better weblog here…

Categories
Design

Bad creative critics

Categories
Design Tegnologie

“HipHop is dead”

As with many things in life it happens that something starts out as an art, a speciality field; something only a few people on earth can do. This would usually be an acquired taste at first; something not known to the masses let alone tried by them.

If that something is in fact very cool, then made accessible to everyone and becomes known world wide, it first becomes a pop culture icon and afterwards the coolness of the idea deteriorates into history with everyone having their own idea about it (not neccisarilly knowing where it came from or how it was made popular in the first place).

Take for example hiphop music: an artist named NAS recently wrote a song with the following words

Everybody sound the same, commercialize the game
Reminiscin’ when it wasn’t all business
It forgot where it started
So we all gather here for the dearly departed

When this happens in graphic design or in the field of hacking for example, the results are often misguided. In the case of hacking, tools exist that enable just about anyone willing to learn a few concepts to cause devastation. When it comes to pictures in digital form everybody is an ‘expert’. People look, but don’t see. People design without purpose. I still have a long way to go, but I am on the Quest for Zero Defect. As someone new to design I have alot to learn.

This is a brand spanking new blog being published from Pretoria, South Africa. Maybe just another consumer grabbing onto the next big thing you might say, but at least I’m looking and actually seeing (sometimes anyway).

’till next time.