Twitter het hul eie handleiding wat die aanwending en voordele van hul diens in die korporatiewe omgewing verduidelik. Ten einde te verstaan hoe om twitter aan te wend in jou sosiale media strategie sou ek sterk aanbeveel dat hierdie gids bestudeer word.

Dit is belangrik dat jy jou in jou lede se skoene sal plaas en besef hoe hulle toegang kry tot jou diens, dit ervaar en gebruik.

Indien enige vrae ontstaan, lewer gerus kommentaar.

Quite a mission, but I learned the hard way to always go back to the Ubuntu Forums.

I’m running one of the first AMD64 processors which, I leaned, complicated matters.

Let me document this installation process of the flash plugin on the 64-bit version of Ubuntu 10.04 as I follow it.

  1. remove previous versions of flash like so
  2. install the flash plugin as described here
  3. if you have a older 64-bit cpu like me (like a Xeon or AMD64) do this
  4. Visit Adobe Flash’s test site to see if you were successful

The process above also gets flash working on Google Chrome.

Thank you to the community on the Ubuntu Forums.

Dis ‘n kombinasie van ‘n reënerige dag, ‘n wanpersepsie oor wat binne beheer en nie binne beheer is nie, asook ‘n onrealistiese verwagting. Kortom: wat de voos kan ek doen as ‘n konneksie in ‘n koperdraad (so lank, dit strek van Pretoria na Duitsland) vir ‘n oomblik verbreek word en ek blameer word daarvoor?

Ek het op ‘n stadium gedink die kuns lê daarin om ‘n kliënt se verwagting te kan bestuur, maar as die kliënt clueless is en aanhou hamer op dit wat hy dink fout is, wat dan?

Hierdie is ‘n bron van frustrasie, omdat 1) die kliënt is ongelukkig en 2) ek kan niks daaromtrent doen nie.

Moet ons dit maar aanvaar as die stand van sake in Suid-Afrika as dit kom by die internet? Hoe moet mens ‘n “goeie” (volgens die kliënt se standaarde) diens lewer?

Ek gaan die risiko’s probeer verminder: 1) maak die draad korter; 2) kry iemand om die draad te bestuur (eintlik net iemand wat ek op my beurt kan uittrap) en 3) hoop vir die beste.

Wat ‘n hopelose situasie. Dit, terwyl die oplossing eerder dalk lê by ‘n mens se gesindheid wanneer jy gekonfronteer word met ‘˜n probleem! Gaan jy a) uitfreek en jou speelgoed gooi, of b) die probleem analiseer en ‘n voorstel maak? Indien b) bestaan die moontlikheid steeds dat die klipkoppe dit nie gaan verstaan nie!